Palautusoikeus | tirendo.fi


Tietoa palautusoikeudestasi

Sinulla on oikeus peruuttaa tilauksesi 14 päivän kuluessa ilman syytä.

Ostetuilla tuotteilla on 14 päivän palautusaika ja aika alkaa siitä, kun sinä tai nimeämäsi kolmasosapuoli (muu kuin kuljetusyritys) on ottanut tuotteet haltuunsa. Jos tuotteet toimitettiin osatoimituksena, niin tämä 14 päivän aika alkaa viimeisen toimituksen vastaanottohetkestä. Jos tuotteiden toimitussopimus vaatii useamman toimituksen, niin 14 päivän aika alkaa viimeisen toimituksen vastaanottamisesta;

Jos haluat käyttää palautusoikeuttasi, niin sinun tulee ilmoittaa meille (Tirendo GmbH, Pappelallee 78/79 10437 Berlin, sähköposti: support@tirendo.fi) päätöksestäsi selkeällä ilmoituksella (postitse tai sähköpostitse). Voit käyttää oheista palautuslomaketta mutta se ei ole pakollista.

Riittää, että lähetät meille palautusilmoituksen hyvissä ajoin, jotta se tulee tehdyksi aikarajan sisään.

Palautuksen seuraukset

Jos peruutat ostosopimuksen, niin palautamme mahdollisesti maksamasi rahat viivyttelemättä viimeistään 15 päivän kuluttua palautusilmoituksestasi. Palautamme myös toimituskulut (lukuun ottamatta niitä ylimääräisiä maksuja, jotka ovat langenneet maksettaviksi siitä syystä, että olet valinnut toisen toimitustavan kuin perustoimituksemme). Rahojesi palauttamisessa käytämme samaa maksutapaa kuin sinä tehdessäsi alkuperäisen maksun, ellei erikseen toisin sovita. Sinulta ei missään tilanteessa veloiteta palautuksesta lisämaksuja.

Noudamme tuotteet.

Me maksamme palautuskulut.

Jos tuotteet ovat vahingoittuneet tai kuluneet jotenkin, sinun tulee maksaa niistä hyvitys, jos vahingot tai kulumat ovat seurausta turhasta käsittelystä, johon eivät lukeudu tuotteen kunnon, ominaisuuksien ja toiminnan tarkistaminen.

Palautusoikeutta koskevan tietoiskun loppu